ເຊີນຊວນນ້ອງໆ ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຕະຫຼາດນັດສະໝັກງານ ທີ່ສະໂມສອນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ວັນທີ 24 -25 ພຶດສະພາ 2023


CP All Laos ເຊີນຊວນນ້ອງໆ ເຂົ້າຮ່ວມງານ ຕະຫຼາດນັດສະໝັກງານ ທີ່ສະໂມສອນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ວັນທີ 24 -25 ພຶດສະພາ 2023  

ພົບກັນທີ່ບູດ CPALL LAOS ເບີ 22