ຊີພີ ອໍລ໌ ລາວ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 3 ຕຳແໜ່ງ


3.ວິສະວະກອນຈັດຊື້ -ຢາກເຈລະຈາ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກ 

ຊີພີ ອໍລ໌ ລາວ CP All Laos ຮັບສະໝັກພະນັກງານ 3 ຕຳແໜ່ງ 

1.ເຈົ້າໜ້າທີ່ IT Support -ມີຄວາມຮູ້ SQL ,Database ລະ​ດັບ​ທີ່​ດີ​ 

2.ເຈົ້າໜ້າທີ່ພັດທະນາທຸລະກິດ -ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ Excel ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການວິເຄາະຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ 

3.ວິສະວະກອນຈັດຊື້ -ຢາກເຈລະຈາ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນການນໍາເຂົ້າແລະສົ່ງອອກ

ສົນໃຈສະໝັກພ້ອມສຳພາດ ຮູ້ຜົນເບື້ອງຕົ້ນທັນທີ 

ລະຫວ່າງວັນທີ 14 ຫາ 21 ມີນາ 2023 

****** ກະລຸນາລໍຖ້າການນັດໝາຍຈາກພະແນກຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນຜ່ານ whatsapp ****** 

ສົນໃຈເຮັດວຽກກັບພວກເຮົາສາມາດສະໝັກຜ່ານທີ່ Link >> https://forms.gle/XBVrNQKyiCdTXGzaA